Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s pobytem.

Správcem osobních údajů a osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
Jiří Trejbal, Bukovina u Čisté 48, IČ.: 41213700. Kontaktní email: info@trejbalovabouda.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem uvedených v bodech 1-4 a jsou nezbytné pro plnění povinností a uplatnění práv ubytovatele.

  1. Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů, rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky pro zarezervování pobytu. Uložení informací po dobu pobytu a reklamační lhůty.
  2. Evidence údajů o ubytovaných v knize hostů pro potřeby splnění právní povinnosti o místních poplatcích a o pobytu cizinců. Uložení informací po dobu 6ti let od ukončení pobytu. Informace mohou být poskytnuty podle zákona Obecnímu úřadu v Rudníku, Policii České republiky a Cizinecké polici.
  3. Evidence údajů o ubytovaných v databázi pro potřeby zrychlení rezervace stálých hostů. Uložení do doby podání námitky, nebo zažádání výmazu.
  4. Údaje povinné pro vystavování prodejních dokladů, účtenek a faktur - doklady pro DPH. Uložení informací po dobu 10ti let pro potřeby Finančního úřadu.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci.